Showing 14 Result(s)

Derviş’in Zikri Dörtleme (Toprak, Su, Ateş, Hava)

Derviş’in Zikri birbirini tamamlayan 4 resimden oluşan bir tasarımdır. Toprak, Su, Ateş ve Havayı temsil eden dörtlemedir.  Bu eserlerin dördü birlikte satışa sunulmuştur.  Eserlerin her biri 38 x 55.5 cm boyutundadır.  Minyatür tekniği kullanılmıştır. Suluboya kağıdı, guaj, altın38×55.5  cm – 2019  Fiyatı: 30.000 TL (4 Adet Resim)