Blog

I like to write about people, the places they live and the things with which they choose to surround themselves. Here are some of my favorite pieces that made it into Article.

Minyatür Sanatı

Minyatür Nedir

Minyatür, el yazmalarında metni görsel olarak ifade etmek için yapılmış küçük boyutlu resimlerdir. Batıda Antik Çağ’dan, Doğu’da İslam öncesi dönemlerden başlayıp yaygınlaşmış ve resimsel anlatımın en önemli türü olmuştur. İslam dünyasına matbaanın geç gelişi el yazmalarının birkaç yy daha devam etmesine olanak sağlamıştır Sasaniler döneminde Mani isilmli kişi kurduğu dini (Maniheizm) yaymak için bir kitap …